Sigitas Šlakaitis
EU-advokat

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 71 55 97 06 
Mail: ss@96318800.dk

Specialer: Strafferet i såvel Danmark og Litauen, udenlandske retsforhold samt grænseoverskridende civilretlige forhold.

Sprog: Dansk, litauisk, russisk og engelsk

Arbejdssted: Hjørring, Aalborg og Klaipeda (Litauen)


Sigitas er ansat som EU-advokat hos Advokatfirma Eurojuris Aalborg. Som EU-advokat er Sigitas registreret ved Advokatsamfundet, der udover at føre tilsyn med danske advokater, også fører tilsyn med EU-advokater.

Han er uddannet i politimæssigt arbejde og har desuden en juridisk uddannelse fra Litauen. Den juridiske uddannelse svarer i den væsentligste til en dansk kandidatgrad. Gennem sin 20-årig karriere har Sigitas oparbejdet kompetencer inden for både ledelse og en række juridiske områder.

I 2014 kom Sigitas til Danmark med henblik på at tilegne sig viden inden for en række danske juridiske områder. Ambitionen var at blive et professionelt juridisk bindeled mellem Danmark og Litauen. Denne rolle har ført til, at han nu beskæftiger sig med en række forskellige sager, der hovedsageligt vedrører strafferetlige forhold samt civile tvister mellem litauiske erhvervsdrivende, der driver forretning i og udenfor Danmarks grænser.

Endvidere rådgiver Sigitas også private og erhvervsdrivende fra andre lande end Litauen, navnlig de omkringliggende lande.


Arbejdserfaring:
1998 – 2004: Politiassistent, sikkerhedskonsulent og juridisk rådgiver, Leituvos Kriminaliné Policija
2004 – 2009: Chef for et statskontrolleret aktieselskab og sikkerhedschef for “AB Lietuvos geležinkeliai”
2009 – : Advokatbestalling i Litauen
2014 – 2021 : Juridisk rådgiver