Har du været ude for en trafikulykke, arbejdsskade, fritidsulykke, fejlbehandling af sundhedsvæsenet eller lignende, kan vi hjælpe dig. Når du står i situationen er det svært at overskue dine muligheder, hvilken vej du skal vælge samt om du kan stole på den afgørelse, du har modtaget. Advokatfirmaet Eurojuris Aalborg tilbyder hjælp, uanset hvilken situation du står i.

Med vores bistand står du ikke alene mod forsikringsselskabet, arbejdsgiveren, skadevolderen eller andre. Det er vores opgave at få sagen tilstrækkeligt oplyst og samtidig sørge for, at du får den erstatning, som du er berettiget til. Erstatningsposterne afhænger af de konkrete omstændigheder, men du vil i nogle situationer have krav på behandlingsudgifter, svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og/eller tab af erhvervsevne. 

Advokat Christian Rye er ekspert i personskadesager. Særligt har han gennem sit samarbejde med CRPS Foreningen et gennemgående kendskab til sygdommen og betydningen for patienternes erstatningsmuligheder. Han tilbyder en gratis og uforpligtende vurdering af din personskadesag både telefonisk og på mail.

Kontakt advokat Christian Rye, såfremt du ønsker rådgivning eller hjælp til din erstatningssag.