Rådgivning vedr. byggeri og entrepriser kræver viden om særlige juridiske forhold byggeriet støder på.

Hos Advokatfirma Eurojuris Aalborg har vi en meget bred erfaring hvad angår bygge/entrepriseretten. Vi har gennem mange års deltagelse i forbindelse med entreprise og byggeri opbygget en omfattende specialistviden på området.

Vi yder i dag rådgivning til alle faser i forbindelse med byggeri. Det være sig alt fra indledende undersøgelser vedr. køb af bebyggelsesejendomme, indgåelse af entrepriseaftaler, problemer i forestående entrepriseforhold, stadeforretning, generel rådgivning inden for byggeriets standardvilkår og kontrakter osv. Vi kan tilbyde specialrådgivning inden for alle aspekter af området.

I vores klientel finder man alt fra mindre private bygherrer til store developere og andre professionelle. Vi har også et tæt samarbejde og en lang række kontakter over hele landet, hvilket gør os i stand til at forhandle og afpasse den enkeltes behov og forudsætninger i forhold til et projekt.

Kontakt os for at høre nærmere om vores rådgivning