Om du er lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, virksomheds- eller hobbyvirksomhedsejer, kan der jævnligt opstå uenigheder med Skattestyrelsen om hvorvidt der er betalt korrekte skatter og afgifter. Andre gange tager skattesagerne sit udspring i misforståelser, fejlfortolkede oplysninger eller simple fejl fra skatteyderens side. Hvad end der ligger bag en tvist med Skattestyrelsen, kan det være fornuftigt at rådføre sig med en advokat, der har erfaring med at føre sager inden for det skatteretlige område.

Eurojuris Aalborg har erfaring med en række skatteretlige problemstillinger, udfordringer og muligheder. Gennem en årrække har kontorets forskellige advokater beskæftiget sig med rådgivning og juridisk bistand i skattesager. Dette sker gennem et tæt samarbejde med dig der er mødt med et skattekrav, og os som rådgivere.

Ved komplicerede skattesager, er det ligeledes vigtigt, at vi har et godt samarbejde med din revisor, økonomichef eller bogholder.

Mangfoldigheden af udfordringer og spørgsmål er enorme i skattesager, men vi hjælper gerne med blandt andet:

  • Har du som skatteyder pligt til at udlevere oplysninger til Skattestyrelsen?
  • Kan der foreligge strafferetlige overvejelser, som bør iagttages under en skattesag?
  • Hvad er dine klagemuligheder?
  • Hvad koster det at føre en skattesag?
  • Muligheder for omkostningsgodtgørelse

Kontakt os såfremt du eller din virksomhed har planer om at gå en bedre og mere sikker fremtid i møde. Vi sætter en stor ære i grundighed og tæt samarbejde som et succesparameter for at opnå det bedste resultat. En uforpligtende samtale med en erfaren skatteadvokat koster intet – men kan gå hen og blive en rigtig god forretning for dig.