Det er et begreb som er kendt af alle og bruges i et utal af sammenhænge: Fast ejendom.

Indenfor juraen forstås det som en række discipliner, som dækker over alt lige fra plan- til byggelovgivningen. Det store antal specialer gør, at der ikke findes lette løsninger ved f.eks. køb, salg, opførelse og udvidelse af faste ejendomme. Derfor er det nødvendigt at trække på en stor juridisk viden og erfaring, hvilket Eurojuris Aalborg tilbyder. Alle advokater har en solid teoretisk baggrund, som sammen med firmaets sagsbehandlere bruges til bedst muligt at løse klienternes problemstillinger.

”Jeg skal bare lige have skrevet skøde på det hus, som jeg køber i morgen”

Sådan kunne det lyde når en ny klient ringer til Eurojuris Aalborg, for at få hjælp til at udarbejde et af de klassiske dokumenter der følger med en hushandel. Men for Eurojuris Aalborg er det langt fra bare at skrive skødet, når en opgave af denne type melder sig.

Ifølge vores advokater her på kontoret er kravet, at man sætter sig grundigt ind i såvel handlen som dens juridiske forhold. Det kan eksempelvis være, hvor køberen ønsker at lave en række ombygninger – og kun vil købe huset, hvis det kan lade sig gøre. For at vi kan godkende handelen er det afgørende, at vi skaber det nødvendige overblik over eventuelle begrænsninger som eksempelvis er opstillede i lokalplaner. Det gør vi ved, at vi sætter os ned sammen med klienten.

Ofte kommer der ved vores indledende møde mange problemstillinger frem, som gør, at vi får noget at gå videre med. Derfor er det også afgørende, at vi sammen finder frem til, hvad det er for nogle forventninger klienten har til den faste ejendom.

Det er for os også afgørende at klienten får et realistisk billede af, hvad der kan forventes at ske både praktisk og juridisk. Vores opgave som advokater er ikke kun at tage hånd om alle de juridiske problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med fast ejendom. Det er også at sikre at den såkaldte ekspedition sker bedst muligt, hvilket eksempelvis vil sige at et skøde fremsendes til retten og de praktiske krav man stiller herfra opfyldes.

Det betyder også, at der typisk trækkes på både advokaterne og de sagsbehandlere, som er ansat hos Eurojuris-Aalborg. Vores advokatsekretærer er uddannede til netop områder som fast ejendom, så derfor klarer de mange praktiske men vigtige opgaver. Ikke kun ved køb og salg, men også ved ejendomsadministration. Vores advokater kan derfor fokusere på juraen, og de mange forskellige områder der knytter sig til faste ejendomme.

Kontakt os for nærmere rådgivning om fast ejendom.