Advokatfirma Eurojuris Aalborg’s eksterne privatlivspolitik 

Hjemmesiden www.eurojuris-aalborg.dk

1.

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger via den dataansvarlige, herunder hvordan du kontakter os. 

Advokatfirma Eurojuris Aalborg er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger som vi har modtaget om dig og fra dig. Samtidig kan det oplyses, at Advokatfirma Eurojuris Aalborg er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokatfirmaer. 

Advokatfirma Eurojuris Aalborg

Gabels Torv 5

9000 Aalborg

CVR.nr. 30568346 / 20008687 / 34714053

Telefonnr. 96318800

Mail:advokat@96318800.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

En del af daglige arbejde hos Advokatfirma Eurojuris Aalborg er, at vi behandler en række personoplysninger om alle vores brugere af hjemmesiden samt kunder og samarbejdspartnere. 

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne rådgive dig og behandle din sag. Når vi har færdigbehandlet din sag, så opbevarer vi dine oplysninger i 3 år. Dette gør vi, så vi kan se, hvilken rådgivning du har fået, i tilfælde af, at du senere skulle henvende dig igen med henblik på at få din sag gentaget. Opbevaringen sker desuden af forsikringsmæssige årsager. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, hvorefter behandling kan ske, når du har givet dit samtykke til behandlingen, herunder opbevaring af dine oplysninger i vores it-system Advosys Unik. Herunder har vi en gennemarbejdet aftale med professionelt it-selskab Systemgruppen, der er vores underdatabehandler i deres helhed. De sikre vores systemer. Nærmere oplysninger omkring opbevaring af vores oplysninger kan fremsendes på anmodning.

2. 

De legitime interesser, som forfølges ved behandlingen 

Behandling af personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Vores behandling af dine personoplysninger sker, som nævnt ovenfor, på baggrund af dit samtykke, samt interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser der begrunder behandlingen er, at oplysningerne er nødvendige for at kunne give fyldestgørende rådgivning og sagsbehandling til dig som klient og for at kunne kontakte dig med henblik på svar på dine henvendelser.

3.

Hvilke personoplysninger behandler vi? 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Hvis du henvender dig til os pr. mail, telefonisk, via hjemmesiden eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os på Facebook, vil vi – via Facebook – modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er. Hvis du henvender dig via vores kontaktformular, behandler vi ligeledes disse personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, telefonnummer, postnr. og by samt det, henvendelsen drejer sig om.

Vi behandler altid almindelige oplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og eventuelt e-mailadresse. Dette er nødvendigt for, at vi kan kontakte dig i forbindelse med din sag.

Herudover kan vi alt afhængig af sagens karakter, behandle følsomme oplysninger. Det kan f.eks. være cpr-numre, helbredsoplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, race og etnisk oprindelse der fremgår af eventuelle bilag, du fremsender til os. 

Vi opfordrer til, at du ikke sender følsomme eller fortrolige personoplysninger via Facebook, LinkedIn eller vores hjemmeside, f.eks. cpr. nr., kontooplysninger eller helbredsforhold. Benyt altid vores sikre mail i sådanne tilfælde: sikkerpost@96318800.dk.

4. 

Hvem modtager dine oplysninger? 

Vi overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

  • Ansatte hos Advokatfirma Eurojuris Aalborg
  • Et begrænset udvalg af sekretærer og juridiske medarbejdere

Det gør vi for at sikre en høj kvalitet af vores arbejde. Disse medarbejdere har naturligvis tavshedspligt. Dine oplysninger videregives ikke til andre end ovennævnte uden at der foreligger en aftale med dig herom. Ydermere vil en overførsel altid ske i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. 

I forhold til anonymiseret webadfærd vil denne information overføres til online-tjenesten: Google Analytics.

5. 

Hvor stammer dine oplysninger fra? 

Advokatfirma Eurojuris Aalborg behandler udelukkende oplysninger, som du har givet os eller som vi modtager fra offentlige myndigheder. Vi indhenter ligeledes oplysninger om dig fra eksterne kilder i henhold til fuldmagt. Ydermere registrerer vi webadfærd på vores hjemmeside.

Du kan naturligvis nægte at give os dine oplysninger. Dette kan dog påvirke vores mulighed for at varetage din sag eller vores mulighed for at give dig et fyldestgørende svar vedrørende din problemstilling.

6.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger? 

Vi opbevarer dine oplysninger i vores system i 3 år. Dette skyldes, at vores ansvarsforsikring kræver det. Efter udløbet af de 3 år slettes dine personoplysninger straks i vores system med mindre vi efter en konkret vurdering opbevarer op til 10 år af hensyn til forældelsesreglerne. 

Oplysninger vi har modtaget på mail via kontaktformularen slettes fra indbakken straks efter, at disse er overført til vores elektroniske journaliseringssystem hos Unik Advosys. Overførsel fra mail sker én gang ugentligt. 

7.

Retten til at trække dit samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne.

7.1. Hvordan kaldes samtykket tilbage? 

Du kan kalde dit samtykke tilbage ved at kontakte os på en af nedenstående måder: 

Skriftlig via vores mailadresse advokat@96318800.dkeller ved henvendelse på telefon nr.: 96318800. 

8.

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

8.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. 

8.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

8.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

8.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandling, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

8.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

8.6 Dataportabilitet
Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret de data vi opbevare i forbindelse med din ageren på websitet. 

9. 

Klageadgang

Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

10.

Cookiepolitik:

For generel information om cookies, henviser vi til vores Cookiepolitik.