Rekonstruktion er en metode til at bringe en virksomhed med økonomiske problemer på fode igen. Ordningen blev indført i 2011 og erstatter tidligere tiders regler om frivillig akkord, og om tvangsakkord.

At benytte de nye muligheder, reglerne giver, kræver en sikker hånd, samt et dybt kendskab til virksomhedsrådgivning, finansiel indsigt og en høj grad af personlig integritet.

Eurojuris Aalborg nyder høj grad af tillid hos pengeinstitutterne i Nordjylland, og vi kan derfor bistå dig gennem hele processen.

Vi er sagkyndige og professionelle. Vi har tavshedspligt og drøfter ikke dine forhold med andre uden dit ønske. Vi er uvildige og uafhængige, og vi varetager alene dine interesser.

Kontakt os hvis du ønsker at vide mere.