Veronika Høstgaard
Advokatfuldmægtig

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 96 31 88 00 
Mail: vh@96318800.dk

Specialer: Entrepriseret, personskadeerstatning og forsikringsret

Sprog: Dansk, engelsk, tysk

Arbejdssted: Aalborg


Veronika har i en årrække været tilknyttet Advokatfirma Eurojuris Aalborg. Hun begyndte på kontoret under sin studietid, hvor hun var ansat som stud.jur. Efter et studieophold på Reykjavik Universitet i Island har vi nu fornøjelsen af at have Veronika ansat som advokatfuldmægtig.

Veronika beskæftiger sig hovedsageligt med personskadesager, entrepriseretlige forhold og forsikringssager.

Det ligger Veronika på sinde at kunne tilrettelægge sin rådgivning, så klientens interesser bliver varetaget på bedste vis i krydsfeltet mellem fagteknisk forhold og jura. Særligt inden for entrepriseretten og personskadeerstatning findes den afgørende forskel ofte i detaljen. Med hendes blik for detaljer, har hun trods sin korte karriere allerede gjort en stor forskel for sine klienter.

I sit daglige arbejde beskæftiger Veronika sig med udarbejdelse af spørgsmål til skønsmænd, deltagelse på skønsforretninger ligesom hun til brug for personskadesager indhenter speciallægeerklæringer.

Når Veronika holder fri, dyrker hun sin store passion inden for ridesport. Hun har redet på islandske heste i flere år, og da hendes studieophold i Island var ovre, besluttede hun sig for at tage en islandsk hest med hjem til Danmark.

Særlige områder:
Vinder af EEA Moot Court Competition 2019 (best written pleading)

Arbejdserfaring:
2020 –  : Advokatfuldmægtig, Advokatfirma Eurojuris Aalborg
2018 – 2020: Stud. jur., Advokatfirma Eurojuris Aalborg
2017 – 2018: De Jurastuderendes Retshjælp, Aalborg

Tillidserhverv:
2020 –  : Frivillig rådgiver, Advokatvagten