Rasmus Nordahl Krogshave
Advokat

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 96 31 88 13 
Mail: rk@96318800.dk
LinkedIn

Specialer: Erhvervsret, lejeret, selskabsret, fast ejendom og kontraktret

Sprog: Dansk, engelsk, skandinavisk

Arbejdssted: Aalborg

Rasmus har i en årrække været tilknyttet Advokatfirma Eurojuris Aalborg. Han er nu ansat som advokat.

Det primære område som Rasmus beskæftiger sig med, er erhvervsret. Som advokat har Rasmus hovedvægt på den almindelige advokatgerning, herunder tvister vedrørende fast ejendom samt lejeret. Endvidere har Rasmus erfaring med skatteretlige forhold i relation udenlandske selskaber, som han primært bistår i forbindelse med klagesager ved de forskellige klageinstanser.

Rasmus kan tilbyde juridisk bistand i forhold til en lang række områder. Til daglig beskæftiger han sig med alt lige fra førelse af retssager til rådgivning i forbindelse med købsaftaler samt udarbejdelse af testamenter. Ligeledes har Rasmus en såvel praktisk og teoretisk proceserfaring på et internationalt niveau med særligt kendskab til voldgift og CISG blandt andet erfaret gennem Vis Moot som deltager, dommer og underviser. Desuden har han eksamineret på Aalborg Universitet i valgfaget “Advanced International Contract Law”.

I sit arbejde vægter Rasmus hurtig sagsbehandling i form af punktlighed, omhu og vedholdenhed. Rasmus har altid klienten i fokus, når han håndterer en sag. Det vigtigste for ham er, at sagen bliver håndteret med grundighed, således klienten får det bedst mulige udbytte.

Særlige områder:
Vejleder i ELSA Denmark Moot Court Competition 2019
Vejleder for Aalborg Universitets Vis Moot hold 2019/2020

Arbejdserfaring:
2016 –  : Eurojuris Aalborg
2018 – : Undervisningsassistent, Aalborg Universitet
2016 – 2018: De Jurastuderendes Retshjælp, Aalborg

Tillidserhverv:
2018 –  : Bestyrelsesmedlem i FAAF (Foreningen for ansatte advokater og advokatfuldmægtige i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn retskredse)
2018 –  : Bestyrelsesformand i E/F Holbergsgade 20
2018 –  : Frivillig rådgiver, Advokatvagten