Louise Faber
Advokat, Ph. D(-jur.)

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 22 79 95 35 
Mail: faber@96318800.dk
LinkedIn

Specialer: Lejeret (erhvervs-, bolig- og almennyttig lejeret samt almindelige brugsretsaftaler), handel med og drift af fast ejendom, andelsboligforeninger, og arealanvendelsesret (planprocesser på kommunalt og statsligt plan, herunder miljøvurderinger (VVM), Natura 2000-områder og artsbeskyttelse.

Sprog: Dansk, engelsk, skandinavisk

Arbejdssted: Aalborg

Louise Faber er ansat som advokat, Ph.D (-jur.) med særlig fokus på de juridiske forhold, der knytter sig til den faste ejendom.

Louise har beskæftiget sig professionelt med fast ejendom i hele hendes karriere.

Hendes specialer er lejeret og udlejningsejendomme, men hun er velbevandret i erhvervsretten generelt. Derudover har hun specialiseret sig i planprocesser med fokus på borgernes rettigheder, Natura 2000-områder og artsbeskyttelse.

I sin rådgivning trækker Louise på sine mere end 15 års akademiske erfaringer som universitetsansat videnskabelig medarbejder. Hun er velrenommeret som forsker, forfatter, foredragsholder, underviser, vejleder og censor. 

Louise er i stand til at forklare enhver juridisk problemstilling i et forståeligt sprog, og identificerer hurtigt de forhold, der har relevans for sagen og sin klients retsstilling.

Arbejdserfaring:
2019 – 2020: Ejendomsjuridisk rådgiver, Lysholt Faber ApS
2017 – 2019: Lektor, Aalborg Universitet
2013 – 2017: Lektor og leder af North Atlantic Law Program, Aalborg Universitet
2011 – 2013: Lektor og leder af Den Juridiske Skole, Aalborg Universitet
2009 – 2011: Lektor og studieleder for Erhvervsjura, Aalborg Universitet
2006 – 2009: Adjunkt, Aalborg Universitet
2005 – 2006: Undervisningsassistent, Aalborg Universitet
2002 – 2005: Kandidatstipendiat, Aarhus Universitet (ph.d.)
1999 – 2002: Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Boel A/S

Undervisningserhverv:
Beskikket Censor ved Det Nationale Censorkorps for de juridiske uddannelser
Ekstern lektor, Aalborg Universitet
Underviser ved bl.a. Juridisk Uddannelses Center (JUC), Advokurser,
Byens Ejendomme, Danske Landinspektørforening, Byens Ejendomme.

Publikationer:
2020: Kapitel i bog, Collaborative Methods in Arctic Research: Experiences from Greenland: Development of Jurisprudence research in Greenlandic law.
2018: Artikel i Danske Udlejere: Forsendelsesrisiko for skrivelser i lejeforhold.
2016: Kapitel i bog, Festskrift til Dansk Selskab for Boligret: Lejerens aftaler om overladelse.
2016: Artikel i Danske Udlejere: Leje til videreudlejning til beboelse.
2014: Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen: Legalt lejerskifte ved tilsidesættelse af ægtefællers urimelige lejemålsaftale.
2014: Artikel i Juristen: Tilsidesættelse af ægtefællers urimelige aftaler om lejemålet ved separation.
2014: Artikel i Danske Udlejere: Ægtefællens ret til lejemålet, lejerskiftets gennemførelse
2014: Artikel i Tidsskrift for Familie- og arveret: Ægtefællens ret til lejemålet ved separation.
2013: Artikel i Tidsskrift for Familie- og arveret: Ægtefællens ret til lejemålet, samspillet mellem familie- og lejeretten.
2013: Artikel i Danske Udlejere: Ægtefællens ret til lejemålet: En begrænsning i udlejerens aftalefrihed.
2012: Kapitel i bog, Retssikkerhed: Fremlejetagerens retssikkerhed.
2012: Kapitel i bog, Festskrift til Erik Werlauff: Hvem er stråmanden.
2011: Kapitel i bog, Festskrift til Dansk Selskab for Boliglejeret: Lejevilkårenes betydning for markedslejen.
2008: Artikel i Erhvervsjuridisk Tidsskrift: Anmeldelse af Niels Grubbe og Hans Henrik Edlund: Boliglejeret, Forlaget Thomson.
2007: Kapitel i bog, Erhvervsjuras Basisbog: Generationsskifte i erhvervslokaler, jf. ELL §§ 56-58.
2007: Artikel i Festskrift til Claus Haagen Jensen: Tidsbegrænset VIP-ansættelse.
2006: Bog: Afståelsesret og andre former for lejerskifte.
2004: Artikel i Ugeskrift for Retsvæsen: Genforhandlingsaftalens gyldighed iht. ELL § 14, stk. 3.

Øvrigt:
Medlem af Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark (Fard)
Medlem af Juridisk Forum for Erhvervslejeret
Medlem af Aalborg Advokatforening
Medlem af Byfornyelsesnævn Nordjylland efter indstilling fra Erhvervslejernes Landsorganisation