Josephine Heger Søndergaard
Advokatfuldmægtig

Kontaktoplysninger
Telefon: +45 96 31 88 00 
Mail: jh@96318800.dk

Specialer: Ansættelsesret, kollektiv arbejdsret, strafferet, familieret, fast ejendom og kontraktret

Sprog: Dansk, engelsk, skandinavisk

Arbejdssted: Aalborg


Josephine er tilknyttet kontoret som advokatfuldmægtig. Inden ansættelsen på kontoret, har Josephine tidligere været ansat som jurist ved Civilstyrelsen, der hører under Justitsministeriet.

Gennem sit arbejde ved Civilstyrelsen opnåede Josephine et særligt kendskab til reglerne for at søge og opnå fri proces, som kontoret og Josephines klienter nu drager stor nytte af.

Det primære område som Josephine beskæftiger sig med, er varetagelse af ansættelsesretlige sager for en større dansk arbejdsgiverorganisation. Sammen med advokat Tage Kragbak indgår hun i et stærkt team, der sikrer, at arbejdsgivernes interesser bliver varetaget såvel juridisk som politisk i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Udover opgaver af ansættelsesretlig karakter, beskæftiger Josephine sig med straffesager, hvor hun bistår kontorets advokater i forbindelse med deres udøvelse af hverv som forsvarer eller bistandsadvokat.

Josephine kommer oprindeligt fra Odense, men hun valgte at læse sit jurastudie på Aalborg Universitet. Efter endt studie, var Josephine blevet så glad for Aalborg og Nordjylland, at hun har valgt, at blive boende her.

Arbejdserfaring:
2021 –  : Advokatfuldmægtig, Eurojuris Aalborg
2020 – 2021: Jurist, Civilstyrelsen
2018 – 2020: Stud. jur., Eurojuris Aalborg